Het ZKN-Keurmerk

Maak de kwaliteit van zorg in uw kliniek transparant

Het ZKN-Keurmerk wordt afgegeven wanneer Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) voldoen aan de ZKN-Normen. De Branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland behartigt sinds 1990 het belang van hun leden. De leden bieden allemaal medisch-specialistische zorg.
De ZKN-Normen zijn gebaseerd op de ISO 9001:2015 norm en op normen voor client/patiënt veiligheid.

Het ZKN-Keurmerk kent de volgende thema’s
• Leiderschap
• Personeelsleden
• Management van derden
• Patiënten participatie
• Risicomanagement (proactief), beheersen van veranderingen
• Risicomanagement (re-actief)
• Monitoren van uitkomsten en rapportage
• Continue verbeteren van de patiëntveiligheid

Externe ZKN-Audit
Via een onafhankelijk en geaccrediteerd certificeringsbureau kan het ZKN-certificaat behaald worden. Overige externe beoordelingen m.b.t. infectierisico, gevaarlijke stoffen, medicatieveiligheid horen dan ook te hebben plaatsgevonden als één van de voorwaarden voor het behalen van het certificaat.

Garantie op kwaliteit van de kliniek?
Met het ZKN-keurmerk kan de kliniek de kwaliteit van verleende zorg transparant maken. Deze aantoonbare kwaliteit wordt aangetoond met het behalen van het ZKN-keurmerk door de leden van ZKN. Het ZKN-keurmerk ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de klinieken die aangesloten zijn. De ZKN zelf garandeert hiermee een hoge zorgkwaliteit.

Managen van processen
Het begrijpen en managen van alle onderling samenhangende processen als systeem zal in eerste aanzet een uitdaging voor u zijn. Qarebase Cloud software is echter op opgebouwd volgens de procesbeanderming en hiermee kunt u op een systematische manier al uw processen beheren. Onze software is buitengewoon gebruiksvriendelijk.

Begeleiding en advisering
Wij kunnen u ook op inhoudelijk vlak adviseren, helpen uw kwaliteitsmanagementsysteem te optimaliseren of u helpen een systeem op te zetten gebaseerd op de nieuwste eisen volgens het ZKN-Keurmerk. We zijn namelijk hierin gespecialiseerde adviseurs voor Zorgorganisaties. We helpen u uw certificering te behalen.

Qarebase begeleidt u in de toepassing van het ZKN-Keurmerk

Wij ondersteunen u met
– Moderen en gebruiksvriendelijke software (in the cloud)
– Vaststellen van uw kwaliteitsbeleid in samenwerking met hierin gespecialiseerde adviseurs
– Risicogebaseerd denken en risicoprofielen opstellen
– Implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem
– Verbeteren van processen
– Verbeteren van uw klantgerichtheid
– In Control blijven van uw kwaliteitsmanagementsysteem
– Inzicht krijgen bij het voldoen aan eisen
– Verbetermanagement toe te passen
– Aantoonbaar voldoen aan eisen voor certificering
– Digitale werksessies en trainingen

Meer informatie

Vul voor meer informatie onderstaand formulier volledig in.