People

Wat onze adviseurs en Lead Auditoren voor u kunnen betekenen

Wij voeren ook online interne audits, werksessies en trainingen uit.

Meer weten?

Kwaliteitsmanagement

Wij kunnen de volgende activiteiten voor u uitvoeren:
• een QuickScan bij de start van het kwaliteitstraject
• opstellen van procedures en richtlijnen (handboek)
• handboekbeoordeling en proefaudit
• het opzetten van een intern auditprogramma
• interim (kwaliteits)management

Dit wil ik ook!

Informatiebeveiliging, AVG en NEN 7510

Wat Qarebase voor u kan betekenen:
• Risico-analyse: Risico’s beoordelen op het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.
• ISMS Opzetten: Het ontwerp wordt op maat gemaakt en bevat meerdere elementen:
• Waar staat u nu?: Een QuickScan informatiebeveiliging geeft u inzicht en advies

Dit wil ik ook!

Functionaris Gegevensbescherming

Heeft u al een Functionaris Gegevensbescherming? Qarebase Company kan u daarbij goed ondersteunen. Onze adviseur Lisa Jonker is als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kan deze functie voor u vervullen.

Meer informatie

"Kwaliteit managen in een handomdraai”