Nieuws

M2 tandartsen heeft als eerste praktijk in Nederland het kwaliteitscertificaat HKZ Mondzorg mondzorg behaald. Het certificeringstraject werd uitgevoerd door certificeringsinstituut Kiwa in nauwe samenwerking met de KNMT de beroepsorganisatie voor tandartsen in Nederland met ondersteuning van Qarebase Cloud.

Qarebase feliciteert M2 tandartsen dan ook van harte met het als eerste praktijk in Nederland behalen van het HKZ-certificaat mondzorg.

Lees hier het persbericht van de KNMT.

Qarebase Company BV is succesvol gecertificeerd conform ISO 9001:2015

1 juni 2019 zijn wij succesvol gecertificeerd conform NEN-EN-ISO 9001:2015.

Kiwa heeft vastgesteld dat het door Qarebase Company BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied:

Het verlenen van advies, ondersteuning en training op het gebied van (kwaliteits) managementprocessen. Het ontwikkelen, exploiteren en ondersteunen van bedrijfssoftware op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement.