NEN7510 en ISO27001

Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Alle zorginstellingen in Nederland moeten aan de IGZ kunnen aantonen dat zij beschikken over de juiste informatiebeveiliging. IGZ zal bij het toetsen van zorgorganisaties op informatiebeveiliging de NEN7 510 als leidraad nemen. Kortom; Informatiebeveiliging in zorgorganisaties wordt steeds belangrijker.

 

Voordelen van de NEN7510:

 • U leert uw beveiligingsrisico’s kennen waarop u vervolgens kunt inspelen.
 • U krijgt een praktisch kader om uw informatiebeveiliging in te richten.
 • Met de NEN7510 laat u aan zorgverzekeraars en patiënten/ cliënten zien dat u uw veiligheidsmanagement goed op orde heeft.
 • De NEN7510 helpt u het aantal beveiligingsincidenten te verminderen.

 

Knelpunten:

Het ISMS (kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging) en de Risicoanalyse vormen de basis van de NEN7510 en deze hebben zowel expertise als focus nodig.  De NEN7510 heeft een checklist van tussen de 125 en 200 punten, daarom als norm ingewikkeld om zelf te bestuderen of de uitwerking over te laten aan een eigen medewerker. Wij van Qarebase Company kunnen u in de volle breedte helpen uw ISMS te ontwikkelen en in te voeren in uw zorgorganisatie

Wat Qarebase Company voor u kan betekenen:

 • Qarebase begeleidt u in het opzetten van uw ISMS en NEN7510 certificering
 • Deskundig, individueel advies
 • Ondersteunende software
 • Directe toepassing van normen en richtlijnen
 • Voorbereiding op certificering
 • Alles in één digitaal systeem

Met onze diensten bent u goed voorbereid zelfs in combinatie met de ISO9001.

Met onze software Qarebase Cloud zorgt u blijvend voor kwaliteit, veiligheid, efficiëntie en overzicht.

Dat kunnen wij doen met behulp van onze KMS-software Qarebase Cloud. Uw veiligheidsmanagementsysteem met onder andere risicoanalyses, protocollen, beheersmaatregelen heeft u praktisch bij elkaar en is overal bereikbaar.

Meer weten?

Risocomanagement en risicoanalyse informatiebeveiliging

De risicoanalyse informatiebeveiliging is de basis van alle beheersmaatregelen en essentieel dat deze goed wordt uitgevoerd. Risico’s beoordelen op het niveau van vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid is het startpunt van uw risicomanagement. We kunnen u helpen in uw certificeringstraject via advies en Qarebase Cloud – onze slimme software oplossing – deze begrippen eigen te maken en te implementeren in uw zorgorganisatie

 

ISMS opzetten en certificeringsbegeleiding

Het ISMS voorziet in een pakket van beheersmaatregelen welke uit de risicoanalyse naar voren zijn gekomen. Het ontwerp wordt op maat voor u gemaakt en bevat alle aspecten van dit veiligheidsdomein zoals:

 • Beveiligen van apparatuur
 • Veilig werken met USB/ telefoon/ tablets / laptop /apps
 • Systeembeveiliging
 • Gegevensbescherming
 • Veiligheidsbewustzijn en communicatie

Het resultaat is een systeem dat aansluit bij uw praktijk en beveiligingsrisico’s.

 

Waar staat u nu?

Heeft u reeds adequate maatregelen getroffen om beveiligingsincidenten en datalekken te voorkomen? Hoe weet u dat uw veiligheidsmanagementsysteem op orde is? Wij bieden:

 • Quickscan informatiebeveiliging; gedurende 1 dag bij u op locatie en een adviesrapport
 • Proef audit: Ter voorbereiding voor een certificeringsaudit, uitgevoerd door een gecertificeerd NEN 7510 lead auditor.

Meer informatie

Vul voor meer informatie onderstaand formulier volledig in.