ISO9001:2015

Procesmanagement, Klanttevredenheid en Continu Verbeteren

PDCA en Procesbenadering
De ISO9001:2015 is uitstekend geschikt voor zorgorganisaties omdat deze gebaseerd is op procesbenadering en de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Risico’s beheersen en Kansen vergroten
Risicogebaseerd denken helpt u te focussen op de zaken die er echt toe doen. Onze software Qarebase Cloud is opgebouwd volgens bovenstaande principes en geeft structuur, uniformiteit, afstemming en permanente borging van uw acties.

Managen van processen
Het begrijpen en managen van alle onderling samenhangende processen als systeem zal in eerste aanzet een uitdaging voor u zijn. Qarebase Cloud software is echter op opgebouwd volgens de procesbeanderming en hiermee kunt u op een systematische manier al uw processen beheren. Onze software is buitengewoon gebruiksvriendelijk.

Begeleiding en advisering
Wij kunnen u ook op inhoudelijk vlak adviseren, helpen uw kwaliteitsmanagementsysteem te optimaliseren of u helpen een systeem op te zetten gebaseerd op de nieuwste eisen van de ISO9001. We zijn namelijk hierin gespecialiseerde adviseurs voor Zorgorganisaties. We helpen u uw certificering te behalen.

Combineren van eisen en normen
De ISO9001:2015 kan afgestemd worden op eisen zoals de ISO13485 of NEN7510.
Ook in het combineren en integreren van verschillende normeisen zijn onze adviseurs zeer ervaren.

Qarebase begeleidt u in de toepassing van ISO9001:2015.

Wij ondersteunen u met
– Moderen en gebruiksvriendelijke software (in the cloud)
– Vaststellen van uw kwaliteitsbeleid in samenwerking met hierin gespecialiseerde adviseurs
– Risicogebaseerd denken en risicoprofielen opstellen
– Implementeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem
– Verbeteren van processen
– Verbeteren van uw klantgerichtheid
– In Control blijven van uw kwaliteitsmanagementsysteem
– Inzicht krijgen bij het voldoen aan eisen
– Verbetermanagement toe te passen
– Aantoonbaar voldoen aan eisen voor certificering
– Digitale werksessies en trainingen

Meer weten?

Meer informatie

Vul voor meer informatie onderstaand formulier volledig in.