HKZ

Qarebase begeleidt u met de HKZ

Wist u dat

M2 tandartsen heeft als eerste praktijk in Nederland het kwaliteitscertificaat HKZ Mondzorg mondzorg behaald. Het certificeringstraject werd uitgevoerd door certificeringsinstituut Kiwa in nauwe samenwerking met de KNMT, de beroepsorganisatie voor tandartsen in Nederland, met ondersteuning van Qarebase Cloud.

Qarebase feliciteert M2 tandartsen dan ook van harte met het als eerste praktijk in Nederland behalen van het HKZ-certificaat monzorg.

Lees hier het persbericht van de KNMT

WAT IS HKZ
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. HKZ ontwikkelt in Nederland normen voor kwaliteitsverbetering voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. HKZ beoordeelt niet of een organisatie aan de normen voldoet. Dat voert een certificerende instelling uit. HKZ ontwikkelt bijvoorbeeld normen voor mondzorg, apotheken, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang, GGZ, verpleeghuizen,

De HKZ-normen geven u grip op het kwaliteitsmanagement van uw zorgorganisatie, het leren van fouten en het voorkomen van toekomstige incidenten.

Wat kunt u aantonen met een HKZ-keurmerk?
U kunt aantonen dat u in uw organisatie de cliënt centraal stelt en dat u grip op de organisatie heeft door continu aan verbetering te werken van uw zorgaanbod. Dit keurmerk is gebaseerd op de ISO9001:2015.

Een paar voorbeelden:
HKZ KLEINE ORGANISATIES EN GROEPSPRAKTIJKEN
Kleine zorgorganisaties krijgen met deze HKZ-norm een praktische handleiding bij het invullen van eisen die anders zijn dan bij een grotere organisatie.

Zorgorganisaties tot maximaal 10 FTE kunnen een certificaat behalen. Dit is inclusief tijdelijke en vaste medewerkers, ZZP’ers, management. Daarbij mag er niet meer dan één probleemgebied zijn of levert u uw dienst vanuit één specialisme. Uw organisatie heeft één management en één locatie. U staat natuurlijk ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

De toetsing vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie en u ontvangt bij goedkeuring dan ook een certificaat.

HKZ MONDZORG (HKZ 170)
De HKZ-norm uit 2019 is van toepassing op mondzorgpraktijken, ongeacht de omvang van de praktijk de vorm of type activiteiten. Het toepassingsgebied voor dit schema zijn onderstaande praktijken in de mondzorg;
• Mondzorgkunde,
• Algemene tandheelkunde
• Tandprothetiek
• Specialisaties zoals bijvoorbeeld kaakchirurgie of orthodontie

Meer weten?

Meer informatie

Vul voor meer informatie onderstaand formulier volledig in.