Cloud

Kwaliteit managen in een handomdraai

Om u maximaal te ondersteunen en te ontzorgen hebben wij een modern kwaliteitssysteem gemaakt in onze webapplicatie Qarebase Cloud.

Zoals u weet is een kwaliteitssysteem veel meer dan alleen een handboek.

Meldingen (zoals incidenten en klachten) en risico’s inschatten voor patiënten/cliënten zijn belangrijke onderdelen.

Qarebase Cloud is een digitaal totaalpakket waarin alles aan bod komt.

Zo kunt u overzicht houden en sturing geven aan uw organisatie.

Het systeem is o.a. gebaseerd op de normen van ISO 9001, NEN 7510, HKZ en ZKN. Met behulp van Qarebase Cloud kunnen wij het kwaliteitssysteem op maat maken in uw organisatie.

Qarebase Cloud gaat u helpen het ‘volgende niveau’ te realiseren.

Om u maximaal te ondersteunen en te ontzorgen hebben wij een modern kwaliteitssysteem gemaakt in onze webapplicatie Qarebase Cloud.

Met uw bestaande kwaliteitssysteem in Qarebase Cloud wordt u optimaal ondersteund bij het blijvend effectief invoeren van de PDCA cyclus. Niet allee de P en de D, maar met name de C en de A worden aantoonbaar ingevuld met behulp van Qarebase Cloud.

De voordelen voor u:

  • Qarebase Cloud is overal bereikbaar via Internet.
  • Wij zorgen ervoor dat uw data beschermd is: NEN 7510 en ISO 27001 proof
  • Permanente doorontwikkeling van functionaliteit
  • Volledige webapplicatie bestaande uit een front-end en een back-end.
  • Koppeling met ECD Qurentis
Contact

Koppeling met Qurentis

Organisaties die zowel met Qurentis Care of Collabris als Qarebase Cloud werken hebben het voordeel dat beide systemen met elkaar verbonden zijn. Zo werkt u altijd vanuit één digitaal platform.

Website