Certificatie

Samen kwaliteit aantoonbaar maken

Zó wordt certificeren gemakkelijk

In sommige sectoren is een geaccrediteerd keurmerk verplicht. Qarebase Company heeft daar al ruim 20 jaar ervaring mee. We zijn deskundig, veelzijdig en bieden Op Maat begeleiding voor zorgorganisaties of bedrijven die daaraan gerelateerd zijn. Onze gebruiksvriendelijke software heeft makkelijke modellen, geschreven voor uw branche.

Lees meer over normen

Waarom kiezen voor Qarebase Company?

 • Wij zijn zelf lead-auditor en/of extern auditor en weten waar auditoren aandacht aan besteden.
 • Wij weten wat het betekent om een certificaat te (moeten) gaan behalen of te behouden omdat wij zelf ISO9001:2015 gecertificeerd zijn.
 • Wij hebben niet alleen norm-kennis maar hebben een breed ‘publiek’. Zowel qua branche als grootte. Onze klanten bestaan uit ZZP-ers en kleine organisaties tot en met grotere zorggerelateerde instellingen en klinieken.
 • Bij ons heeft u de unieke combinatie van korte certificeringstrajecten in combinatie met makkelijke software. Ons doel is dat u onafhankelijk van (meestal dure) adviseurs kunt werken en dat uw kwaliteit aantoonbaar en gewaarborgd blijft.
 • Onze software Qarebase Cloud voldoet aan alle eisen van een goed kwaliteitsmanagementsysteem en volgt de PDCA-cyclus.
 • Met onze business software Qarebase Cloud houdt u de aandacht scherp, ook ná het behalen van het certificaat. Zo houdt u kwaliteit levend in de organisatie.
 • Met onze businesss software Qarebase Cloud heeft u autonomie en kunt u slagvaardig te werk gaan en blijven.
 • Qarebase Cloud wordt door stakeholders ervaren als een gemakkelijk middel voor verbetering!
  •  Managers: ervaren verbeterde beheersbaarheids, sturing, structuur en proceskwaliteit
  • Zorgprofessionals; ervaren ontzorging door de meldingsapp en geautomatiseerde notificaties. Het gemak van centraal documentbeheer
  • Overige stakeholders; inzicht in prestatie-indicatoren, managementinformatie.

Kortom; makkelijker certificeren kán bijna niet!

Lees meer over Qarebase Cloud
Lees meer over Qarebase People Advies

Hoe gaat het in zijn werk?

Vóór alles geldt dat u altijd weet wat u kunt verwachten van ons. Wij schetsen u eerst een of meer realistische mogelijkheden. Tijdens het traject houden wij u altijd op de hoogte van de voortgang van onze diensten.
U wilt snel een geaccrediteerd keurmerk behalen

 • U heeft géén expertise in huis: u schakelt ons in voor het hele project.
 • U heeft eigen deskundigheid in huis: u schakelt ons in voor een deel van het certificeringstraject.

U wilt (nog) niet certificeren maar wel een kwaliteitssysteem implementeren

 • U bepaalt het tempo en de mate waarin wij u ondersteunen.
 • Ook als u niet wilt certificeren werken we toe naar een certificeerbaar systeem.

U heeft al een KMS maar nog geen software

 • Wij kunnen meteen uw inhoud analyseren en wat zinvol is behouden voor een overzichtelijk KMS.
 • Besproken inhoud importeren we in de modules van Qarebase Cloud.
 • Met Qarebase Cloud houdt u kwaliteit levend in de organisatie.

U bent al gecertificeerd maar u wilt overstappen naar een andere norm

 • Door onze kennis en ervaring kunnen wij u passend adviseren.
 • Qarebase Cloud is geschikt voor verschillende normtoepassingen.

U wilt ons inschakelen voor één onderdeel zoals een (nul)meting, proefaudit, training

 • Heeft u behoefte aan een meting of interne audit?
 • Wilt u verdieping omtrent de norm, risicomanagement, het zelf uitvoeren van een interne audit, etcetera?
Heeft u vragen?

Meer informatie

Vul voor meer informatie onderstaand formulier volledig in.